bogaard Jurische Dienstverlening en Mediation Breukelen
“De jurist van de toekomst geeft niet alleen vorm aan de rechtsstrijd, maar ook aan de rechtsvrede en kan zijn cliënten bijstaan in het voorkomen, hanteren en oplossen van conflicten.“

Mr. Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar Mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Juridische Dienstverlening

Wilt u een juridische kwestie voorleggen, even sparren of een juridisch document laten opstellen of laten controleren en niet gelijk naar een advocaat willen stappen met alle kosten van dien?

Meer lezen

Mediation

Heeft u te maken met een conflict en wilt u de gang naar de rechter voorkomen maar praten met uw wederpartij lukt niet meer? Denk dan eens aan mediation. Zeker als u ook zelf graag de regie houdt over de oplossing en u de toegevoegde waarde inziet van een gezamelijk gedragen oplossing.

Vertrouwenspersoon

Wilt u informatie dan wel advies omtrent het formuleren cq. indienen van een klacht en begeleiding in het proces of heeft u een vermoeden van een misstand? Neem gerust contact met mij op om dit in vertrouwen met mij als Extern Vertrouwenspersoon te bespreken.