Vertrouwenspersoon

Wilt u informatie dan wel advies omtrent het formuleren cq. indienen van een klacht en begeleiding in het proces of heeft u een vermoeden van een misstand? Neem gerust contact met mij op om dit in vertrouwen met mij als Extern Vertrouwenspersoon te bespreken.

Als extern vertrouwenspersoon sta ik naast de melder met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ik bied mijn hulp aan bij het beoordelen van de inhoud van de klacht en ondersteun bij het beoordelen hoe de kwestie opgelost kan worden. Daarbij zal ik de relatie van melder met zijn relatie niet uit het oog verliezen. Vervolgens begeleid ik melder bij de stappen die worden gezet.

Signalen die gedurende het traject zijn verkregen (enkel met goedvinden van de melder) kunnen geanonimiseerd worden verstrekt aan de organisatie ten behoeve van het oplossen van de kwestie dan wel voorkomen van problemen in de toekomst.

Ik handel onafhankelijk en belangeloos en conform mijn geheimhoudingsplicht.
 
Mijn competentie van zorgvuldig luisteren alsmede mijn betrokkenheid en empathisch vermogen zijn essentieel voor het zorgvuldig uitoefenen van mijn functie evenals continue afstemmen of wat ik begrijp van melder ook klopt. Daarnaast zal ik als Jurist, melder en indien gewenst de relatie van melder, informeren over het wettelijk kader en de rechtspositie van melder en relatie.
 
Ik ben lid en geregistreerd bij de beroepsvereniging LVV, De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Het LVV bewaakt niet alleen de kwaliteit van de beroepsuitoefening maar ik kan als Extern Vertrouwenspersoon ook een beroep doen op LVV voor ondersteuning. Zo sta ik er niet alleen voor. Ik kan worden aangesproken te handelen conform de Gedragscode LVV die gepubliceerd staat op de website van LVV.
 
Ik ben momenteel werkzaam als Extern Vertrouwenspersoon ‘ongewenste omgangsvormen’ alsmede ‘integriteit’ voor de Vereniging Vechtstreek en Venen.